About La Haye

Dine-in | Event & Catering | À La Carte - Set Menu - Buffet
Đến với La Haye, mỗi thực khách tự mình khám phá sự kết hợp ẩm thực Âu-Á với những hương vị lan tỏa trong khuôn miệng. Không dừng lại ở đó, La Haye còn là điểm đến để hòa vào không gian ấm áp, kết giao bạn bè và thắt chặt tình thân.
– COME FOR THE FOOD - STAY FOR THE DRINKS –
BẾP NHÀ LA HAYE
Câu chuyện kết hợp Âu-Á

Our unique fusion approach combines the best of Western flavors with the delicate nuances of Japanese seasoning. By blending these culinary traditions, we create dishes that resonate with the Vietnamese taste preferences, offering a harmonious balance of familiar and exciting flavors.

BAR NHÀ LA HAYE
Trải nghiệm độc đáo

Here, conversations flow like the finest liquors, and laughter mingles with the scent of La Haye. It's a place where cultures collide, where strangers become friends, and where each glass holds a passport to new experiences.

Close